Szukaj...  

Aktualności

 

Regularnie odbywają się rady budowy, w trakcie których omawiany jest aktualny postęp prac. Wynikłe problemy rozwiązywane są przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Poniżej znajdują się daty kolejnych rad odbywających się w biurze Generalnego Wykonawcy zlokalizowanym na placu budowy.

02 sierpnia 2012 r., 23 sierpnia 2012 r., 06 września 2012 r., 20 września 2012 r., 04 października 2012 r., 18 października 2012 r., 08 listopada 2012 r., 22 listopada 2012 r., 06 grudnia 2012 r., 20 grudnia 2012 r., 10.01.2013 r.

Postęp realizacji inwestycji

Stan zaawansowania robót przekracza 90%. Więcej w dziale „Postęp realizacji inwestycji”

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych jesienią i zimą 2012 zamieszczono w dziale „Postęp realizacji inwestycji”

W trakcie rad budowy omawiany jest aktualny postęp robót oraz postęp prac. Wynikłe problemy rozwiązywane są przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu i Projektanta. Poniżej znajdują się daty kolejnych rad odbywających się w biurze Generalnego Wykonawcy zlokalizowanym na placu budowy.
   


Spotkanie Partnerów w Gryfinie

02.06.2015 r.- planowane spotkanie Partnerów w Gryfinie – uroczyste zakończenie projektu i prezentacja jego rezultatów oraz omówienie wspólnych działań z wykorzystaniem powstałej infrastruktury po obu stronach granicy.


Spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej w Schwedt nad Odrą

17.04.2015 r.- spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej w Schwedt nad Odrą. W okresie od zakończenia realizacji robót budowlano- montażowych do chwili obecnej w ramach projektu Partnerzy realizowali inne zadania związane z działaniami marketingowymi i promocyjnymi projektu, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu. Odbywały się spotkania Partnerów po obu stronach granicy na przemian w Gryfinie i w Schwedt z udziałem zewnętrznych firm usługowych ,których wyboru dokonał Partner z Niemiec, celem omówienia działań związanych z opracowaniem koncepcji marketingowej i ulotki oraz filmu promującego wspólnie zrealizowany projekt – Partnera niemieckiego w Schwedt i Gminy Gryfino w Gryfinie.

Wspólnie opracowano film promujący projekt oraz strategię marketingową i ulotkę promującą zrealizowany projekt w języku polskim i niemieckim.


Spotkanie Partnerów projektu

18.02.2015 r.- spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej w Gryfinie.


Spotkanie Partnerów projektu

15.12.2014 r.- spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej w Schwedt nad Odrą


Spotkanie Partnerów projektu

15.10.2014 r.- spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej.


Spotkanie Partnerów projektu

10.07.2014 r. - spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej.


Spotkanie Partnerów projektu

04.06.2014 r. - spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej.


Działania promocyjne

01.05.2014 r. - W okresie od zakończenia realizacji robót budowlano- montażowych do chwili obecnej w ramach projektu Partnerzy realizowali inne zadania związane z działaniami marketingowymi i promocyjnymi projektu, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu. Odbywały się spotkania Partnerów po obu stronach granicy na przemian w Gryfinie i w Schwedt z udziałem zewnętrznych firm usługowych ,których wyboru dokonał Partner z Niemiec, celem omówienia działań związanych z opracowaniem koncepcji marketingowej i ulotki oraz filmu promującego wspólnie zrealizowany projekt – Partnera niemieckiego w Schwedt i Gminy Gryfino w Gryfinie.

Wspólnie opracowano film promujący projekt oraz strategię marketingową i ulotkę promującą zrealizowany projekt w języku polskim i niemieckim.


Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku Bosmanatu

30.04.2014 r.- uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku Bosmanatu wydanej przez Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.


Spotkanie Partnerów

15.04.2014 r. – spotkanie Partnerów projektu w ramach Małej Grupy Roboczej.


Podpisanie protokołu

31.03.2014r. - podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budynku Bosmanatu.


Podpisanie Projektu

02.12.2013 r. - Podpisanie przez Partnerów Projektu Umowy o finansowaniu działań :Opracowanie koncepcji marketingowej i turystycznej oraz ulotki: a także „Produkcja dokumentacji filmowej” w ramach projektu ”Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i nabrzeża śródmiejskiego w Gryfinie dla wsparcia rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” realizowanego w programie INTERREG IVA.


Spotkanie Partnerów

08.11.2013 r.- spotkanie Partnerów w sprawie opracowania Koncepcji marketingowej i turystycznej oraz ulotki projektu.


Spotkanie w Schwedt/Oder 

06.11.2013 r. – spotkanie w Schwedt/Oder Polsko-Niemieckie miejsce spotkań w centrum sportów wodnych PCK - Pierwsze międzynarodowe warsztaty pomysłów – Rozwój trans granicznej turystyki wodnej w regionie Schwedt/Oder- Gryfino. Realizacja –prowadzenie : dwif Consulting GmbH


Spotkanie i konsultacje celem Opracowania Koncepcji marketingowej i turystycznej

26.09.2013 r. – Spotkanie i konsultacje celem Opracowania Koncepcji marketingowej i turystycznej oraz ulotki projektu – celem projektu jest rozwój i promocja trwałych produktów turystycznych poprzez stworzenie podstaw umożliwiających nawiązanie trans granicznych kontaktów, wymianę pomysłów oraz zainicjowanie kontaktów osobistych umożliwiających trwałą polsko- niemiecką współpracę. Realizacja- Prowadzenie: dwif Consulting GmbH


Podróż studyjna dla dziennikarzy

23.09.2013 r. – Podróz studyjna dla dziennikarzy – prezentacja projektu dziennikarzom z Polski i Niemiec – rozpoczęcie podróży w Schwedt , zakończenie w Gryfinie .


Uroczyste otwarcie nabrzeża w Gryfinie – I część

07.09.2013 r. – Uroczyste otwarcie nabrzeża w Gryfinie – I część /bez budynku Bosmanatu/z udziałem Partnera Projektu – Przedstawicieli Miasta Schwedt nad Odrą i zaproszonych gości.


Przekazanie terenu

09.08.2013 r.- przekazanie terenu i placu budowy pod budowę Bosmanatu


Podpisanie umowy z wykonawcą -Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST S.A.

06.08.2013 r.- Podpisanie umowy z wykonawcą -Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST S.A. w Szczecinie na budowę budynku bosmanatu.


Podpisanie umowy z wykonawcą CREO

17.07.2013 r.- podpisanie umowy z wykonawcą CREO Pracownia projektowa Mgr Romuald Czarnojan Gryfino na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie budowy budynku Bosmanatu.


Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

02.07.2013 r.- Gmina Gryfino uzyskuje pozwolenie na użytkowanie


Odbiór końcowy robót

19.06.2013 r. - podpisanie protokołu odbioru końcowego robót.


Zakończenie robót budowlanych

31.05.2013 r. - generalny Wykonawca robót zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru.
 

Rada budowy

26 lipca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

 

Rada budowy

19 lipca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

   

Rada budowy

05 lipca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

  

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej

29 czerwca 2012 r. - spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej. Spotkanie miało miejsce w Gryfinie. Głównym tematem spotkania były wspólne działania promocyjne i związany z tym druk ulotki informacyjno-promocyjnej.

 

Postęp realizacji inwestycji

Wg. raportu Inżyniera Kontraktu stan zaawansowania robót na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 82,4 %. Więcej w dziale Postęp realizacji inwestycji.

  

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych w kwietniu, maju i czerwcu zamieszczono w dziale Postęp realizacji inwestycji.

  

Rada budowy

28 czerwca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

  

Rada budowy

20 czerwca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta.

 

Rada budowy

04 czerwca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

  

Rada budowy

24 maja 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

  

Wmurowanie kamienia węgielnego w Schwedt nad Odrą

W dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz.14.30 w Schwedt nad Odrą odbyła się uroczystość „wmurowania kamienia węgielnego” związana z rozpoczęciem budowy Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą. Więcej informacji tutaj.

  

Rada budowy

10 maja 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

 

Wkopanie pierwszej łopaty w Schwedt

Wkopanie pierwszej łopaty w Schwedt - w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz.14.30 w Schwedt nad Odrą odbędzie się uroczystość „wkopania pierwszej łopaty” związana z rozpoczęciem budowy Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą – inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rozbudowa Infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej”. W uroczystości rozpoczęcia realizacji budowy w Schwedt nad Odrą udział wezmą Burmistrzowie obu miast – Partnerów Projektu.

  

Rada budowy

19 kwietnia 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

  

Rada budowy

05 kwietnia 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta.

  

Rada budowy

22 marca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

 

Rada budowy

 08 marca 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. 

 

 

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej

01 marca 2012 r. - spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej. Tym razem spotkanie miało miejsce w Gryfinie. Kontynuowano tematykę z poprzedniego spotkania, przede wszystkim uzgadniano plany dotyczące opracowania wspólnej ulotki informacyjno-promocyjnej.

 
 

Rada budowy

23 lutego 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

 

Rada budowy

09 lutego 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

 

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych w listopadzie zamieszczono w dziale Postęp realizacji inwestycji.

 

Postęp realizacji inwestycji

Wg. raportu Inżyniera Kontraktu stan zaawansowania robót na dzień 31 stycznia 2012 r wynosi 73,8 %. Więcej w dziale Postęp realizacji inwestycji.

 

Rada budowy

26 stycznia 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu.

 

Spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej

18 stycznia 2012 r. - spotkanie Polsko-Niemieckiej Małej Grupy Roboczej. Spotkanie miało miejsce w miejscowości Schwedt nad Odrą. Głównym tematem spotkania były wspólne działania partnerów mające na celu promowanie realizowanego projektu.

 

Rada budowy

05 stycznia 2012 r. - rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

 

Rada budowy

16 grudnia 2011 r. odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Projektanta oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót. Uzgodniono wspólnie sposób rozwiązania problemów omawianych na poprzedniej radzie budowy.

 

 

Rada budowy

16 grudnia 2011 r. -  rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Projektanta.

 

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych w październiku zamieszczono w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Postęp realizacji inwestycji

Wg. Raportu Inżyniera Kontraktu stan zaawansowania robót na dzień 30 listopada 2011 r wynosi 68,1 %. Więcej w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Rada budowy

8 grudnia odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót. Przedyskutowano także trudności pojawiające się w trakcie realizacji prac, m.in. w związku z problemami z włączeniem kanalizacji do odbioru nieczystości z jednostek pływających do systemu kanalizacji sanitarnej miasta uznano, iż na kolejną radę budowy zostaną zaproszeni przedstawiciele Projektanta oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych w październiku zamieszczono w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Postęp realizacji inwestycji

Na dzień 31 października 2011 r stan zaawansowania robót wynosi 57,8 %. Więcej w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Spotkanie Polsko - Niemieckiej Małej Grupy Roboczej

Na dzień 23 listopada planowane jest spotkanie Polsko - Niemieckiej Małej Grupy Roboczej działającej w ramach Projektu. Miejsce spotkania: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Przewiduje się m.in. dyskusję nt. aktualnego stanu zaawansowania realizacji Projektu oraz wizytę na placu budowy.

 

Rada budowy

10 listopada 2011 r. odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót oraz aktualne problemy wynikłe w trakcie realizacji prac.

 

Rada budowy

21 października odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót oraz aktualne problemy wynikłe w trakcie realizacji prac.

 

Nowe zdjęcia

Zdjęcia z robót realizowanych we wrześniu zamieszczono w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Postęp realizacji inwestycji

Na dzień 29 września 2011 r stan zaawansowania robót wynosi 52,4 %. Więcej w dziale "Postęp realizacji inwestycji".

 

Rada budowy z udziałem projektantów

29 września 2011 r. odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót oraz aktualne problemy wynikłe w trakcie realizacji prac.

 

Rada budowy

15 września 2011 r. odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót oraz aktualne problemy wynikłe w trakcie realizacji prac.

 

Rada budowy

24 sierpnia 2011 r. odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli Gminy Gryfino, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. W trakcie posiedzenia omówiono obecny stan i postęp robót oraz aktualne problemy wynikłe w trakcie realizacji prac.

 

Spotkanie partnerów projektu i powołanie wspólnych polsko-niemieckich grup roboczych

16 marca 2011 odbyło się spotkanie partnerów projektu, w którym udział wzięli:  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Henryk Piłat oraz Burmistrz miasta Schwedt n. Odrą,  pan J. Polzehl.

 

Rada budowy z udziałem projektantów

Rada budowy z udziałem projektantów. Roboty na nabrzeżu przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

 

Posiedzenie małej grupy roboczej działającej w ramach Projektu

W Gryfinie odbyło się posiedzenie małej grupy roboczej działającej w ramach Projektu. Uczestniczyli przedstawiciele Gminy Gryfino, Miasta Schwedt nad Odrą, koordynatorzy projektu ze strony niemieckiej i polskiej, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Omówiono postęp robót jak również zagadnienia związane z finansowaniem Projektu i jego promocją. Uczestnicy spotkania odwiedzili budowane nabrzeże.

 

Robocze spotkanie Burmistrzów

Robocze spotkanie Burmistrzów Miasta Schwedt nad Odrą i Gryfina, więcej na stronie www.gryfino.pl

 

Podpisanie umowy o przyznaniu wsparcia z Programu Operacyjnego Cel 3

3 września 2010 r. w Schwedt podpisana została umowa o przyznaniu wsparcia z Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013" dla projektu "Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej".