Szukaj...  

Kalendarium

Budowy Nabrzeża Środkowego w Gryfinie 

 1. 30.04.2014 r. - uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku Bosmanatu wydanej przez Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 2. 31.03.2014 r. - podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budynku Bosmanatu.
 3. 07.09.2013 r. - Uroczyste otwarcie nabrzeża w Gryfinie – I część /bez budynku Bosmanatu/z udziałem Partnera Projektu– Przedstawicieli Miasta Schwedt nad Odrą i zaproszonych gości. 
 4. 09.08.2013 r. - przekazanie terenu i placu budowy pod budowę Bosmanatu
 5. 06.08.2013 r. - Podpisanie umowy z wykonawcą -Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane BEST S.A. w Szczecinie na budowę budynku bosmanatu.
 6. 17.07.2013 r. - podpisanie umowy z wykonawcą CREO Pracownia projektowa Mgr Romuald Czarnojan Gryfino na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie budowy budynku Bosmanatu
 7. 02.07.2013 r. - Wydanie pozwolenia na użytkowanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 8. 19.06.2013 r. - Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót
 9. 31.05.2013 r. - Wykonawca zgłasza zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru
 10. 23 maja 2013 r. - Ogłoszenie przetargu na budowę budynku Tawerny-Bosmanatu przy nabrzeżu
 11. 03.12.2010 r. - przekazanie placu budowy
 12. 01.12.2010 r. - podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, wykonawca Konsorcjum firm ENERGOPOL - SZCZECIN Spółka Akcyjna oraz HYDROBUDOWA GDAŃSK Spółka Akcyjna.
 13. 09.11.2010 r. - podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, wykonawca: Komplet Inwest Sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj.
 14. 08.11.2010 r. - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych
 15. 20.10.2010 r. - rozstrzygnięcie przetargu na usługi Inżyniera Kontraktu.
 16. 03.09.2010 r. - podpisanie umowy o przyznaniu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013"
 17. 11.08.2010 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
 18. 20.05.2010 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie decyzji o pozwoleniu na budowę nabrzeża - część środkowa.
 19. 17.05.2010 r. - wydanie przez Starostę Powiatowego w Gryfinie decyzji o pozwoleniu na budowę nabrzeża - część środkowa.
 20. 12.06.2009 r. - złożenie przez Gminę Gryfino i Miasto Schwedt nad Odrą wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IVA.
 21. 18.08.2008 r. - podpisanie Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania praw i obowiązków partnerów w trakcie realizacji projektu INTERREG IV A pomiędzy Miastem Schwedt nad Odrą a Gminą Gryfino.
 22. 28.04.2006 r. - rozpoczęcie prac projektowych przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego "BIMOR" Sp. z o.o. ze Szczecina.