Szukaj...  

Zadania partnerów

Zadanie inwestycyjne Gminy Gryfino pn. Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I - część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej jest realizowane w okresie od 1 września 2010 r. do 2012 r.

Dzięki wybudowaniu śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie zostanie zrealizowane ważne ogniwo długofalowej koncepcji powiązania obszaru miasta Gryfina z wodą (port miejski).

Śródmiejska część nabrzeża jako przedmiot projektu w ramach INTERREG IV A zawiera:

  • budowę nabrzeża długości 206,25 m - możliwość cumowania łodzi motorowych i kajaków, jako miejsca polsko–niemieckich spotkań turystycznych, kulturalnych, sportowych budujących więzi społeczne i współpracę;
  • montaż wyposażenia nabrzeża: 7 pomostów pływających, polery, drabinki wyjściowe, balustrada - budowa 30 miejsc postojowych dla jachtów i łodzi;
  • remont kapitalny i urządzenie terenu przyległego do nabrzeża  w celu ożywienia turystycznego i kulturalnego nadodrzańskiej części centrum miasta;
  • budowę siedzisk oraz  miejsc spotkań bądź możliwości postoju dla turystów kajakarzy, motorowodniaków i żeglarzy;
  • budowa sieci infrastruktury;
  • wzniesienie budynku sanitarnego z biurem bosmana;

Realizacja projektu jest elementem Koncepcji zagospodarowania terenów nadwodnych w Gryfinie, która obejmuje trzy obszary cząstkowe:

  • odtworzenie nabrzeża pasażerskiego, cumowniczego i serwisowego – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013" - nazwa projektu: "Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 - 718,6. Nabrzeże pasażerskie - północne."
  • budowa śródmiejskiej części nabrzeża – projekt realizowany z udziałem dofinansowania z IINTERREG IVA
  • budowa mariny dla łodzi sportowych na południe od ul. Rapackiego.